Banner Header
Menu

Giới thiệu

Embassy Early Learning School(EELS) và cộng đồng Đại sứ tương lai là hiện thân của các giá trị: Adaptability (Thích nghi) – Communication (Giao tiếp) – Cooperativity (Hợp tác) - Enquiry (Phản biện) - Morality (Đạo đức) - Resilience (Bền bỉ) - Respect (Tôn trọng) - Thoughtfulness (Ân cần)

Mỗi ngày, tất cả các hoạt động diễn ra trong trường đều được tổ chức theo chương trình Embassy Early Learning School đã xây dựng. Chúng tôi mong muốn tất cả các quan điểm giáo dục của chúng tôi sẽ được phụ huynh thấu hiểu để cùng thực hiện. Nhà trường và phụ huynh sẽ song hành cùng kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp cho trẻ.

Trải nghim chính là cơ hi hc tập tuyệt vời nhất đi với trẻ mm non. Hc trong khi chơi và chơi trong khi hc đó chính là phương pháp giáo dc tt nhất, mang lại niềm vui, sự hng khởi cho trẻ trong quá trình truyền đt và thu nhận kiến thức. Quan đim này là nền tảng cho chương trình giáo dục được xây dng công phu smang lại cho trmt ngày hc tập trọn vẹn khi trẻ ở trong bất cứ hoạt đng nào.

Vận dng các phương pháp, chương tnh hiện đi phù hợp với la tui mm non nht hiện nay - Phương pháp STEAM, dy hc theo dự án, trải nghiệm đa giác quan, Glenn Doman kết hợp cùng với chương trình vận đng phát triển thể lc Gym -Yoga, chương trình cm thụ âm nhạc chuyên biệt, Embassy Early Learning không chỉ là mt chương trình giáo dc đáp ng tiêu chuẩn ca Bộ Giáo dc đào tạo mà nó còn vưt lên trên cyêu cầu chung ca các chương trình giáo dc truyền thng.

Hãy để lại đánh giá
0/ 5

0 đánh giá

0
0
0
0
0
Rất tốt
Danh sách đánh giá
Chưa có bình luận
Hotline: 096.993.00.89 - 093.660.43.45